אחרית דבר הסטים והדגשים כמתווי רעיונות של זמנם

תימת " האפיפיור היהודי " על ארבעלם ושמונה גרסארתיה עוסקת בערכי התשובה וקידוש השם , לערכים אלה דינמיות משלהם . כמהלך הדורות ובהשפעת התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שעבר עם ישראל חלו שינויים במשמעות של ערכים אלה , והתימה פושטת צורה אחת ולובשת צורה אחרת . בגרסאותיה הקדומות של התימה , למן הגרסה הראשונה מחוג תלמידי רבי יהודה החסיד (*!< , באים ערכים *? לה לידי ביטוי כפי שעוצבו בידי חסידי אשכנז כרוח המרטירולוגיה היהודית כימי הביניים . חשיבות רבה נודעת לייחוס המעשה לכנו של רבי שמעון הגדול , שבו ראו חסידי אשכנז אחד מיוצרי הורתם המיסטית . כני אותה התקופה התלבטו בסוגיות של קידוש השם ובבעיית היחס למומרים מאונס שביקשו לחזור ליהדות . בהשפעת חסידי אשכנז הועלה ערך קידוש השם למעלה נשגבה ולאידאל מנחה בחיים היהודיים . במארת השתיס עשרה והשלוש עשרה הוכרו סיפורים רכים שבמרכזם או בשיאם קידוש השם . סיפורים אלה כללו אזכורים למעשה העקדה . צירן נכחרותו של הקרכן ודברי נאצה כלפי הגויים , שיש לאומרם בזמן שמקדשים שם שמים . גם ערך החזרה כתשובה קיבל בהשפעת חסידי אשכנז גוון מיוחד . חסידות אשכנז פיתחה בין דרכי התשובה את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן