הטלוס כגורם מעצב עלילה

. ( 1099 - 1088 ללהמן היה נוח להשתמש ברמותו כאשר ביקש לתאר את קורות חייו של גיבור כבזיר קתולי וכאפיפירר , בלי לוותר על רצונו לקשור את הסיפור לאירועים ההיסטוריים שהוזכרו — מאבק האינררסטיטורה וחורבן קהילת מגנצא . גרסתו של להמן כוללת יסודות רבים שמקורם בפולקלור האירופי . כמו גרסאות התימה הקודמות גם היא בנויה כמתכונת הביוגרפית של הגיבור העממי , ואולם כגרסתו של להמן מצויים גם אלמנטים פולקלוריים שאינם מופיעים בגרסאות התימה הקודמות , ולהמן הכירם היטב כהיותו כן התרבות האירופית , גם אלמנטים אלה משמשים לא רק את מכנה הסיפור אלא גם , וכעיקר , אה התכלית האידאית שלו . כבר נדונה לעיל ( בפרק ג ) מידת התאמתה של תימת האפיפיור היהודי למתכונת הביוגרפית של גיבור . על פי התכניות שהציעו חוקרי פול ק לור שובים . גם גרסתו של להמן מתאימה למתכונת ביוגרפית זו . נציג כאן את התאמתה לדגם הביוגרפי שהציע ראגלאן כדרכנו בדיון בגרסאות הקודמות של התימה : אביו של הגיבור הוא מנהיג הקהילה ( . ( 2 בילדותו לוקה הגיבור במחלה קשה ונוטה למות > . < 6 לאחר מכן הוא נחטף מביתר ( 7 ) וגדל אצל נדירים בעיר אחרת ( . ( 8 כשהוא מתבגר הוא מג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן