עיצוב הדמויות ואפיוניהן

הדמויות בגרסתו של להמן — הראשיות והמשניות — מפותחות , כאמור , הרבה יותר מגרסת מעשה בון , עיצוב הדמויות בגרסתו של להמן נובע לא רק ממניעים אמנותיים אסתטיים . אלא גם הטלוס — האידאה התכליתית והמכוננת של הסיפור — מכתיב את עיצובן והתפתחותן . בחטיבות 1 ו תו איבנו יודעים הרבה על אלחבן , עד שנעשה לאפיפיור . אף כי הוא גיבור הסיפור . בגרסאות חטיבה 111 שבבסיסה עומדת גרסת מעשה כרך , מוזכר כי " גילה חריפות רבה כזו של אביו וגם היה יפה תואר , ומכוח חכמתו היה לאפיפיור . בגרסאות חטיבה 1 אפילו פרטים מועטים אלה אינם נזכרים . דמות הגיבור בשתי החטיבות הללו איבה מתפתחת . בגרסאות חטיבה 1 הגיבור יורע שאין כבצרות אמת ולכן הוא מברר את מוצאו , מזמן את אביו אליו ומבקש דרכי כפרה , וגם בגרסאות חטיבה IU הוא מבקש לחזור ליהדותו תכף לפגישתו עם אביו . הוא יודע שהוא יהודי ומתעכב מלפגוש את אכיו רק מסיכות חיצוביות — הכבוד והפאר שבחייו כנוצרי . אכל מכחיכה פנימית אין בו לבטים והוא מבקש לחזור ליהדות . רוחב היריעה בגרסתו של להמן מאפשר לו להציג אח אלחנן כדמות מורכבת ורבת 35 להמן פיתח כאן מקור נוסף על רבי שמעון הגדול ושלושת האבות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן