עולם יהודי מול עולם נוצרי

מתוך התבוננות מעמיקה בפרטי הפרק התשיעי של הנובלה " רבי אלחנן " ניתן ללמוד על צורת העיבוד הסגנוני והספרותי של להמן . היבטים סגנתיים ספררתיים אלה משתקפים לאורך בל דרך העיבוד של היצירה , די בהדגמת הרעיון כפרק שככר הצבענו עליו בגרסאות קודמות . למשל בגרסת כתב יד ורשה , ( 6 )* 281 כיחידת השיא של הסיפור . לפני להמן , כמו לפני מחברי הגרסאות שלפניו . עמד . כמובן , סיפור יוסף ואחיו , בנוסף למסורת המיוחדת של עיצוב גרסאות התימה שאותה , כאמור , הכיר יפה , לפנינו אפוא מקרה מובהק של ברירה תימטית , דהיינו מצב שבו המחבר יכול לברור מתוך שפע של אפשרויות העיצוב כדרך שממבה ביתן ללמוד על מגמותיו . הסצנה המכריעה של מפגש האב עם הבן מעוצבת באמצעות מילוי פערים רבים , לפי שבגרסאות הקודמות היא אופיינה בדיאלוג קצר ביותר , למעט גרסת כתב ד ורשה הנזכרת >* , < 6 שהרחיבה מאוד במוטיפמה הדו . וכך מתאר לדמן את המעמד הזה כפרק השמיני בנובלה : Wie schlug dem Pabstc das Hcrz . ? 1 Js ihm die Deputation der Mainzer Juderu an deren Spitze der Rabbi ner Mand , gemeldet wurde ! Er empring sie , umgeben von all den GruBen seines H...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן