הגרסה המורחבת

להמן מעיר כפתח גרסתו המוקדמת (* , ( 10 שנדונה לעיל , כי כדעתו להשלים את הפרטים ההיסטוריים החסרים בגרסת מעשה כוך . אותם פרטים שמזכיר שאב בספרו . בארתה גרסה מוקדמת מוסיף אמנם להמן על גרסת מעשה כלך . ואולם ההרחבה שלו , כאמור , נוגעת לתיאור חייו הפנימיים של הגיבור אלחנן , ואילו אותם פרטים היסטוריים , שעל חסרונם מצביע שאב ובהם שמו של הגיבור כאפיפיור והתקופה שבה חי ופעל , נשארים עלומים . בגרסתו המורחבת , הידועה (* . < 11 משלים להמן את הפערים שבטקסט המקורי , ומרחיב בכל מה שברגע לדמרי רת — אלחבן , לפני שהיה לאפיפי רר , רלאחר מכן , אביר רבי שמעון הגדול והדמויות המשכיות ? המשרתת מרגרט והכומר טומס ודמויות שוליות שונות . רכן לגבי העלילה — הנעשית חלק מהאירועים ההיסטוריים הכלל עולמיים ( מאבק האינררסטיטררה ) והיהודיים ( חורבן קהילות שו " ם במסעי הצלב ) . הרחבות אלו לא נרעדו רק לספק את סקרנותו ההיסטורית של הקורא . להמן נלחם בסיפוריו את מלחמתה של היהדות האורתודוקסית ברפורמה ובתופעת המרת הדת . ולסיפור זה , כלשאר סיפוריו של להמן . תכלית אידאית ( טלוס ) ברורה . הטלוס בסיפור זה מבקש להעמיד כמשקל בגד לפיתוי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן