הנובלה Rabbi Elchanan

הנובלה " רבי אלחנן " > * ו 1 ) נמבית בין סיפוריו ההיסטוריים של להמן . ככל סיפוריו נכתבה גם היא גרמנית , הופיעה בהמשכים בכתב העת Der 7 ten כשנת , ' 1867 וכונסה עם שאר כתביו הספרותיים כסדרה בת ששת הכרכים , שנקראה Aus nruffi ) raftR imd Gegenwan ( מן העבר וההורה ) ויצאה לאור כין השנים . 1888 - 1874 בין 1995 - 1895 תורגמה הנובלה לעברית לפחות שבע פעמים . כן 17 כרכי הסדרה , בתרגרמכ של יי גליס . מ " צ פרוש ואחרים , יצאו , ללא ציון שנת ההוצאה , בהוצאת הספרים החרדית " נצח " . שהוציאה גם את פירושיו של להמן להגרה של פסח ולמשניות כתרגום לעברית . , 3 סיפורי מאיר להמן , בתרגומה ובעיבורה של דיזל פרידמן , יצאו כהוצאת " נתיבות " , ירושלים , כץ השנים הש " ן - תשב " ז . ^ 1 ראה למשל : אורי עופר , " האמנם רירן עדיף מרידיה ? — הרהורים בעקבות חיזמה לשכתב סיפורי הגרי " מ להמן זצ " ל " , המודיע , כי בתמוז תש " ן ( , ( 13 . 7 J 990 עמי / 7 בי יעקב , "כקורת לכקררח - כעקבות היפולמרס - סביב הספר ' הנסיך היהודי ' מאת ר ' פרידמן ע " פ הרב מי להמן " . המודיע , כ " ז כתמוז תש " ן ( 990 נ , 0 WU , . ( 20 , 7 ] מיכאל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן