פועלו הספרותי של מאיר להמן

מאיר מרקרס להמן ( 1890 - 1831 ) היה רבה של הקהילה האורתודוקסית במיינץ . ונודע כדברה של היהדות האורתודוקסית בגרמניה בעת מאבקה נגד התפשטות הרפורמה . לצד פעילותו כרב הקהילה במייכץ עסק גם כפעילות ציבורית רחבה ופרסם מאמרים כעניינים הנרגעים לכלל יהודי גרמניה , כגון שאלת האמנציפציה ומאמרי פולמוס נגד האנטישמיות . בכל אלו ייצג את דעותיה של האורתודוקסיה . בשנת 1860 ו ראה לעיל פרק ג , הערה . 37 2 בבואי לאפיין את הבולטים שבץ הרבנים שהנהיגו את היהדות האורתודוקסית כגרמניה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה , מגדיר כרויאר את להמן כך : " ר ' מאיר ( מרקוס ) להמן היה איש התעמולה של האורתודוקסיה " , ראה : מרדכי ברוי » ר . עדה ודיוקנה — אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני , 191 8 — 1871 ירושלים תשנ " א , עמ ' . 56 ייסד וערך נמייכץ את כתב העת , Der hmetii שהיה " לכיטארנה המרכזי של היהדות האורתודוקסית ' / ' כתב העת , שיצא אחת כשכרע ולעתים אף יותר , הוסיף להיות שופרה של האורתודוקסיה שבים רברת לאחר פטירתו של להמן \ מלבד עריכת עיתונו פעל להמן בדרכים נוספות להפיץ את דברה של היהדות האורתודוקסית , חלק נכבד ממאבקו בהתפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן