פרק רביעי Rabbi Elchanan מאת מאיר להמן לאופיו של עיבוד מודרני

גרסתו של להמן (* < 11 מתאפיינת בהשפעות משתי החטיבות הקודמות , חטיבה ו — חטיבת כתב יד קמבריג ' — וחטיבה [ — IJ חטיבת מעשה בון , בכך היא ממשיכה את מסורת העברת הסיפור , שלא הכירה את גרסאות חטיבה \\ , המייחסות את המעשה לכנו של הרשב " א . ' כן מתאפיינת גרסתר בהשפעה ישירה , שלא דרך גרסאות מעשה בוך , של המסורות הפולקלוריות הביךלאומירת , שלהמן הכירן בהיותו איש התרבות האירופית , ושיקע אותן בסיפוריו מדעת או שלא מדעת . לצד אלה הרחיב לחמן את היריעה במרכיבים פרי דמיונו הן ברמת החומר ( מוסיפים ) הן ברמת הפונקציה ( מוטיפמות ) , ואלה שולבו כאירועים מן ההיסטוריה של עמי אירופה ושל היהודים במאה האחת עשרה , לגרסתו של להמן תכלית איראית ( טלרס < ברורה ורלוונטית לתקופתו , ואת כל מרכיביה כירון במידה רבה אל תכלית זו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן