גרסת מעשה בוך - ממגיה לחכמה

גרסת מעשה כוך >* 7 ) משוכללת מהגרסאות שקדמו לה לא רק במכנה הסגור של העלילה אלא גם כמידת המורכבות שלה , במידת הפיתוח שלה ובאלמנטים שנוספו לה בהשוואה לגרסאות הסיפור הקודמות , גרסאות חטיבות 1 ו 1 ו . יסודות של חידוש מצויים ככר באקספוזיציה של הגרסה , כניכר מהצגתו של רבי שמעון הגדול כבעל סגולות מגיות . החוזה את העתיד במראות שבביתר . בניגוד 78 ראה לעיל בפרק זה כסעיף : מבנה גרסת המעשה ברך , 9 י ליפסקר , המר ™ , עמי . 38 לגרסאות שקרמו לגרסת מעשה בוך (* . ( 7 בגרסאות כתב יד פרמה (* 2 ) וכתב יד קמבריג ' (* 3 ) מתו ™ רבי שמעון כלמדן גדול ובעל ייחוס . וגם בגרסאות חטיבה וו ( גרסאות * 5 ר * 6 ) מתואר אביו של הגיבור , הרשכ " א מברצלונה , כלמדן שחיבר את ספר תורת הבית גם בהמשכה מפותחת הגרסה , ונוספים בה יסודות שאינם בגרסאות הקודמות ; פרטי חטיפת הגיבור מכית אביו וחניכתו כין הגויים מובאים כהרחבה רבה . במקומות רכים בגרסה זו מודגש המתח הדתי נין היהדות לנצרות . גם בתיאור חטיפתו של הגיבור מדגישה הגרסה את המתח הכין דתי . המשרתת חוטפת את הילד בשעה שהוריו שוהים בכית הכנסת , ולתיאור זה נוספת הערת המספר כי באות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן