פולקלור יהודי ובין־לאומי בגרסת מעשה בוך

לגרסת מעשה כוך אופי נובליסטי מובהק . עלילתה מתרחשת כולה בגבולות האנושיים 71 ומטבע הדברים אין בה יסודות פלאיים . הגיבור ואביו הם בבי אדם רגילים המוזכרים בשמם ומאופיינים בתכונות אנוש רגילות , גם את מקומר של סוכן הרוע ממלאת דמות אנושית פשוטה — המשרתת . כפי שהוזכר בפרק הקודם . תימת האפיפיור היהודי עומדת כזיקה לחומרי רקע מן הפולקלור הבין לאומי — הטיפוס הסיפורי AaTh 67 I רהמתכובת הביוגרפית של הגיבור העממי . משכבר בסקרו התפתחות גרסאות התימה בחטיבות [ , 1 ] ו 1 ז 1 ריחסן לערכים שונים במרחב התרבות היהודי שבר נוצרו ( אופני קידוש השם , דרכי החזרה כתשובה , חיזוק האמרבה האמיתית , יתרון היהדות על הבצררת ) , ראוי לדון בהרחבה בזיקתן של גרסאות התימה לחומרי הרקע הפולקלוריים . את הטיפוס הסיפורי הפול ק לורי AaTh 671 שייכנו לתבנית העומק של סיפורי הנבחרים — המתכונת הביוגרפית של הגיבור העממי — לצד סיפורי נבחרים אחרים כגון אדיפוס , יוסף או משה שכן ידיעת שפת החיות חינה סימן מוסיפי משתבח לכוחו ' העל טכעי של הגיבור וכמוהר כפתרון חידות או פתרון חלומות . ולכן כינינו את הטיפוס הסיפורי שלנו " הילד האפיפיור " , לטיפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן