המבנה של גרסת מעשה בוך

כגרסת מעשה כוך מתקבלת מסגרת סיפורית שלמה וסימטרית . בסוף הסיפור שב לקדמותו המצב התחילי שבר חי הגיבור עם הוריו במגנצא , וכבמעגל נסגר , הסיפור מסתיים בנקודה שכה התחיל . לא כן בגרסאות הקודמות , הן מחטיבה ו רהן מחטיבה , 11 שבהן פרתה הסיפור בנקודה אחת — בית אביו של הגיבור במגנצא או בברצלונה , ומסיים בנקודה אחרת — מותו של הגיבור על קידוש השם ברומא . בגרסאות חטיבה 111 הוסט השיא הדרמטי של העלילה . לעומת גרסאות שתי החטיברת הקודמות , מאחריתו של הגיכרר לפגישתר המחודשת עם אביו . בגרסאות חטיבה 1 וחטיבה 11 שיאה הדרמטי של העלילה הוא מעשה קידוש השם של הגיבור . שזוכה להרחבה רלהעצמה כמרטיפמה מורחבת , הכוללת דו שיח והתנצחות עם הכמרים בגרסאות כתב יד פרמה (* ב < וכתב יד קמבריגי (* , < 3 או בהעצמתו של מעשה קידרש השם כהענשה העצמית בכל ארבע מיתות בית דין בגרסת שלשלת הקבלה >* . ( 5 לעומת זאת , בגרסת מעשה כוך אחריתו של הגיכרר — חזרתו כתשובה רשרבר למגנצא — זוכה להתייחסות מעטה יחסית , כל עניין חזרתר של האפיפיור למגנצא מסתכם בגרסה ארוכה זו במילים ; " אוני ניט דער לנג דער נאך הרב ער זיך אויף מיט גרושן ממון אוני צוג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן