למקומו ולשיבוצו של סיפור האפיפיור היהודי בכלל סיפורי מעשה בוך

ולכן אל תחשכר שזה משהו חסר משמעות - זה קרה במפורש כפי שכתוב כאן . יש אומרים שרבי שמעון הגדול הכיר את הכן כעת משחק השח , שכן הוא לימד אותו מהלך אחד , כאשר הוא היה עדיין קטן והיה בקרב היהודים . וכעת הוא ביצע את המהלך הזה , אז הוא הבחין שזה היה בנו . שהקדוש כרוך הוא יסלח לערונוחיבו כזכותו של רבי שמעון הגדול . אמן סלה סליק . סליק . סליק רובן הגדול של הגרסאות כחטיבה זר משמרות את הנוסח של גרסת מעשה כוך (* , < 7 אך מביאות ארתו בשינויים קלים , שלפעמים הם גם משמעותיים . כך , למשל , גרסתו של ילינק (* , ( 13 אשר לה השפעה על גרסאות רכות שהועתקו ממנה , או גרסתו של כרש (* , ( 43 להל ן בידרש על משמעות ההבדלים שבגרסאות הללו , ראויות לציון שתי גרסאות השונות מארד מגרסת הבסיס של החטיבה , אם כי ברור שהן נמנות בה ושגרסת מעשה כוך היא ששימשה להן מקור . האחת היא גרסה , 23 * שהיא מתורגמת לאנגלית ומעובדת לבכי נוער . הסיפור מרבא כה בהרחבה תוך שמירה על המסגרת הסיפורית של גרסת מעשה כוך . פרט מעניין בה זר הוא השם שבו מכונה הגיבור בהיותו בקרב הנוצרים — אנדריאס ( כגרסת מעשה בוך לא מוזכר שמו הנוצרי של הגיבור * . השם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן