חטיבה III ה"מעשה בוך" וגרסאותיו

חטיבת מעשה כוך , הכוללת עשרים וארבע גרסאות (* , 15 * , 13 * , 12 * , 10 * , 9 * , 7 * , 40 * , 36 * , 34 * , 32 * , 31 * , 30 * , 28 * , 27 * , 26 * , 25 * , 23 * , 20 * , 19 * . 17 * . ( 48 * , 44 * , 43 * , 42 שונה משתי החטיבות הקודמות בתוכנה כעל האופי העממי ובלשונה בעלת האופי הוורבקולרי . ראשיתה של חטיבה זו בגרסה ביידיש הכלולה במעשה בוך . שיצא לראשונה בבזל כשנת 1602 ( גרסה * ° (\ 7 הפופולריות של הספר והמהדורות הרבות שבהן יצא בלשונו לדעת ממנו אכתבהו כדור אשר היה נמצא אז כמו בחצי ימיו ן ... ך ( שם עמי הן , נראה ' כי שיוך המעשה שאירע בשנת , \ 305 כסוף ימיו של הרשב " א , לתקופת הרשב " א , ומכאן ליחסו לאמצע שנות חיי הרשב " א — לשנת , 1280 הוא מוסעה מצד כעל שלשלת הקבלה . אך לאחר שנעשתה , אין בטעות זאת ברי לפגוע בהנחתנו בדבר רצונו של גדליה אבן יחייא לדייק כדבריו ולהמנע מסתירות פנימיות בחיבורו . נ < 6 ראה : דוד , בירורים . 61 ראה : . Lcrncr , The Linduring Legend 62 לאופיו של המעשה בוך , היווצרותו ומקורותיו ר *? ה : Jaknb Meiilis , i <) 1 s Ma ' uxsebiu li y — seine Entstehung tmd Quellen t...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן