גרסאות החטיבה ותכליתן האידאית

בחטיבה זו שני נוסחים של הסיפור הקרובים מאוד זה לזה . הנוסח האחד , נוסח ספר שלשלת הקבלה , מופיע בכתב יד מוסקבה גינצבורג 652 מן המאה השש עשרה ןגרסה * . ( 5 הנוסח השני . שהוא מורחב מעט יותר , מופיע בכתב יד ורשה , 281 אף הוא מן המאה השש עשרה ( גרסה * , ( 6 וחוזר ומופיע בכתב יד אוקספורד בודליאנה [ Opp . Add . Qu . 18 ( גרסה * 8 ) מראשית המאה השמובה עשרה ( משנת תס " א — . ( 1701 זהו הנוסח בכתב היד של ספר שלשלת הקבלה . וקבלתי מתלמידי הרב t ליאון דמוריאלי ז " ל ומהרב רבינו דוד ך יחייא זקני ז '' ל ומחכם זקן בסלוניקו , כי קבלה אצלם שגונב מהרשב " א בנו א ' קטן בן הי שנים , והובא הנער בבית שר א ' גדול בספרד לא נודע שמו ויאהבהו השר ויוליכהו אל בית מדרשיהם , ויגדל הנער בחכמות מאוד . ויצא טבעו בעולם ובשערים נודע שמו . ונתגלגלו הדברי ' ובא לרומה . ולרוב חכמתו נעשה שר בכבוד גדול . וירבו הימי ' והוצרך הרשב " א ללכת לרומה לדבר אל השר על עסקי רבי / ויבא שם , ובהיותו כחדר השר טרם שהחיל לדבר ולשאול צרכיו , נשתנו פניו וכמעט שבכה ונאלם ונתעלף ולא יכול לדבר מאומה , דאע " ג דאיהו לא חזי מזליה חזי , ונתעלף אח " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן