חטיבה II סיפור האפיפיור היהודי בראי המסורת הספרדית

חטיבה זו כוללת שלוש גרסאות בלבד (* 8 * » 6 * , 5 ) שהופיעו בכתבי יד במאה השש עשרה וכתחילת המאה השמונה עשרה , בלי שיהיה להן המשך ( להוציא , 31 מקורות אחרים המספרים על הגזרות . שבהן נמחצו יהודים למוות תחת קורת ביה הכד ופיוטי סליחה וקינה שנכתבו על כך ראה אצל קאמלהאר , חסידים ראשונים . עמי יט . כמובן , הבאה של כל אחת מן הגרסאות הללו לדפוס בפרסומים מדעיים שונים , כפי שמפורט אצל כל גרסה וגרסה ברשימת הגרסאות ) ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן