שינויי לשון בגרסאות החטיבה

עמדנו על ההבדלים כין גרסאות האב של החטיבה , גרסת כתב יד פרמה (* 2 ) וגרסת כתב יד קמכריג ' (* 3 ) לבין גרסת כתב יד ארקספורד ברדליאבה . ( 4 )* ppO . 675 אולם הבדלי לשרן ונוסח קיימים גם כין גרסת כתב יד קמבריג ' >* 3 ) לכמה מן הגרסאות האחרות , שכאמור , הועתקו ממנה . כמה מן ההבדלים הם בולטים ובעלי משמעות . ההבדל הבולט והעיקרי נרגע למשפטים העוסקים כרבי שלמה הבבלי , הכלולים בפסקה הראשונה של גרסת כתב יד קמכריג ' (* 3 ) המובאת כאן : מעשה כרבינר שמערן הגדרל שבא מבית דוד ובא בעיר אחת ששמה מגענצא ונשא שם אשה מגדולי המלכרת . ושמע רבעו גרשום והלך גם הוא למגענצא . רגם רכינר גרשרם יסד סליחות הרבה על הגזירות , רגם רבינר שלמה הבבלי היה בדורם . והיה דר באספמיא רבתי בגזירת סליוס הרשע שהיו לוקחים היהודים 14 דאה : גררסמן , חכמי אשכב ! הראשונים , עמי . 87 15 שם , שם . וראה גם התרשים המפרט את השתלשלותה של משפחתו של רבי שמערן הגדרל עד לרבי שמואל אביר של רבי יהודה החסיר , שם , עמ ' , 91 רבי אלעזר מוררמס מיכיר את רבי שמעון כרשימת שלשלת המסירה של תורת הסוד שהביא כראש קונטרס סודרת התפילה : " ירכינו אלעזד הגדרל למד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן