מקורה של החטיבה

כאמור , ראשיתה של חטיבה 1 כגרסה התמציתית שבכתב יד לונדון משנת 1301 ובשני כתבי היד שבהם מופיע סיפור ארוך ומפותח הנקרא " מעשה של רבי שמעון הגדול ' / כתב יד פרמה משבת 1386 וכתב יד קמכריג ' , AM . 858 שהועתק באשכנז במאה החמש עשרה . ואולם נראה שגרסת הסיפור שלפנינו קדומה מאלה ומקורה בחוג חסידי אשכנז , שפעלו כמאות השתים עשרה והשלוש עשרה . כתב יד קמבריג / למשל , מכיל חיבורים השייכים לחסידות אשכנז , ובין הטקסטים הללו מצריה גם גרסת הסיפור שלנו , " מעשה של רבי שמעון הגדול " מופיע סמוך למקבץ של פירושי תפילות , פירושים למאמרי חז " ל וקטעים מספר חכמת הנפש לרבי אלעזר מגרמייזא , תלמידו המובהק של רבי יהודה החסיד . גם כהמשכו של כתב היד , אחרי המעשה ברבי שמעון הגדול , מופיעים חיבורים ברוח חסידי אשכנז ופירוש לפיוט " היום תאמצנו " , פרי עטו של רבי אלעזר מגרמייזא גם הוא \ י שז " ח הלברשטס , שהביא את בוסת כתב היד לדפוס בכתב העת ישרון , מביא כהערה את דבריו של ר ' נתן קורוניל , שהעתיק עבורו את כתב היד ועמד על מקורה הקדום של הגרסה המופיעה בו . בפתח דבריו כותב קורוביל להלברשטם : " העתקתי לו מעשה דרי שמעון הגדול ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן