לשאלת הזיקה לטיפוסים הפולקלוריים AaTh 671 ו־AaTh 517

, nVin כשבי אנשים העושים דרכם לרומא לחזות כבחירת האפיפיור . ומצטרף אליהם . בגרסאות אחרות מצטרף הנער ככר בתחילת נדודיו לנזירים ההולכים לרומא . ובדרך הילוכו עמם הוא עושה אח מעשיו , בגרסה מצרפת (** 2 ] כמרים ההולכים לרומא הם המצילים את הגיבור ממוות , והוא מתלווה אליהם . ובגרסה הים תיכרנית >** 5 ) פוגש הנער את הנזיר כתחילת נדודיו , ואת מעשיר — נטילת גביע הקודש המושלך וריפוי הנערה — הוא עושה תוך התעמתות עם הנזיר , בגרסה מאוקראינה (** < 4 חסר שלב הנדודים ומעשי המופתים , הגיבור שניצל מוצא מחסה בבית כומר ( , ( R 13 L 10 לומד לימודי דת , נעשה כומר ואחר כך בישוף ומגיע במהלך לימודיו לרומא . בגרסתם של האחים גרים (** 6 ) אין כלל מפגש עם צליינים או עם אנשי דת , ולאחר שהוא מגרש את הכלבים המכושפים , מחליט הגיבור כעצמו ללכת לרומא . הגרסה מכרטוני (** 3 ) יוצאת , כדרכה , ידי חובת הכול . לאחר שהגיבור מורה למצילו כיצד לגרש את השד שבביתו הוא מחליט ללכת לרומא . בדרכו הוא פוגש בנזיר ההול ך לרומא בלוויית נערו ומצטרף אליהם , שאר מעשיו — מניעת מעשה השוד וההתנהגות המוזרה כזמן לוויית המת — נעשים לאחר שפגש בנזיר ות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן