פרשת אנקליטוס השני

מקררו של סיפור האפיפיור היהודי הינו , לדעת חוקרים , בסיפור תולדותיו ודמותו של האפיפיור אנקליטוס השני ( כיהן כין השנים , ( M 3 s - n 30 אנקליטוס השתייך למשפחת האצולה הרומית רבת הכוח -- משפחת פ " רלאוני ( — ( Pierleom אשר מייסדה , אכי סבו של אנקליטוס , היה יהודי עשיר ושמו ברוך , שהמיר את דתו ונשא לאישה כת לאחת ממשפחות האצולה שברומא . תקופה כהונתו של אנקליטוס השני הייתה תקופה של פילוג ככנסייה , רלמרצאו היהודי נודעה חשיבות כפילו : זה . חצר האפיפיור הייתה מפולגת כבר בימי התוריוס השני , האפיפיור שקדם לאנקליטוס . המאבק על הנהגה החצר התנהל בין שתי סיעות קרדיכלים עיקריות , כראש הסיעה האחת עמדה משפחת פיירלאוני , והסיעה האחרת הונהגה בידי משפחת אצילים יריבה — משפחת פראנג ' יפני ( . ( paniiFrang הסיעות היריבות לא הצליחו להגיע להסכמה באשר ליורשו של האפיפיור , ועם מותו של הרנוריוס השבי , בפברואר , 1130 בחרה כל סיעה אפיפיור מטעמה , ובזה בעשה הפילוג בכנסייה לגלוי ולרשמי . הסיעה שבראשות משפחת פראנגייפני בחרה לאפיפיור בקרדינל גרגוריוס סנט אנגילר , תחת השם אינוצנטיוס השני , ואילו הסיעה שבראשות משפחת פיירל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן