פרק שני בין היסטוריה לפולקלור — למקורותיו של סיפור האפיפיור היהודי