חטיבות היסטוריוגרפיות

למסגרת התימה על כל גרסאותיה כמה חטיבות ספרותיות . הכחבה זו נוצרת מן העובדה כי נתימת האפיפיור היהודי , בשובה מתימות אחרות . מקצת הגרסאות מקיימות כיכיהן זיקות הדדיות שאינן קיימות בינן רכין שאר הגרסאות . אלה הן קבוצות לצרכים מתודיים , ואין בכך כרינה ליצור חלוקה של הסדרה לסדרות משכה . המבנה הבסיסי של הסדרה הערוכה לפי סדר כרונולוגי . המאפשר לבו בחינה של תהליך התימה , נשאר בעינו . חלוקת הגרסאות לחטיבות נובעת מן ההבדלים שביניהן , המתקיימים ברמות הנמוכות שבהן נבחנת התימה — רמת המרטיף ורמת המרטיפמה . ברמות הגבוהות יותר אץ הבדלים בין הגרסאות . כולן ערנות לקבועה אחת — קכרעת הסדרה — ומתייחסות , כמובן . לתבנית עומק אחת , כחטיבה הראשונה , { 1 j שמקורה בכתב יד קמבריג ' , ( 3 )* Add . 858 מיוחס המעשה לאלחנן . כבו של רבי שמעון הגדול ממבנצא , הנגנב מביתו , נעשה אפיפיור ולכסוף ממית עצמו על קידוש השם . גרסאות החטיבה השנייה ( 11 ) מייחסות את הסיפור לבבו של רבי שלמה p אדרת מברצלונה ( הרשב " א ) , ומקורן ככתבי יד מן המאה השש עשרה (* , { 6 * , 5 החטיבה השלישית ( . ( 111 שמקורה בגרסת יידיש המצויה כמעשה בוך משב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן