מיפוי המהלכים

בגרסה הבודדת נמצא לעתים רק קצת מן המוטיפמרת , רגם הן עשויות להימצא בסדר שונה מהסדר הנתרן בקברעה . באמצערת טכלת המרטיפמרת נציג בזה את פרישתן בכל אהה מן הגרסאות . הטבלה משקפת את סדר המרטיפמות שככל גרסה ואת מספר המילים שככל מוטיפמה . באמצעותה ביתן לעמוד על הרחבה של מוטיפמה אחת לצד צמצום באחרת , בגרסה האחת רכן על המשקל שניתן למוטיפמה כגרסה האחת לעומת משקלה של אותה המרטיפמה בגרסה האחרת . כך תיראה אפוא טבלת המוטיפמות של תימת האפיפיור היהודי : * J כתב יד לונדון , 17 N 5 M 30 8 B דוד סופר 5 , 2 * כתב יד פרמה . 12 N 24 M 47 L ™ 1 731 75 H 14 G uF 113 E 25 D 14 B & 4 A 3507 * . 3 כתב יד ק מבריג ' 24 M 66 L 94 J 201 112 H 12 G 14 F mE 25 D 16 B 84 A 39 N Add 858 , 4 * כתב יד אוקספורד 220 8 M 51 L 6 J 18 J 5 N כודליאכה יזם קק 0 * . 5 כתב יד מוסקבה - 17 N 34 M 57 L 13 K 36 i 381 n 3 H / 0 D sjfi 69 A גינצבררג 256 * . 6 כתב יד ורשה 14 N I 2 O 23 M 55 L I 46 J 129 E 1601 50 H S 7 E 44 D 9 C 52 B 23 A 281 15 O * . 7 מעשה ברך 30 M 46 L N 6 K 337 J 2 J 01 404 H I 69 G 5 J } ; JI 3 D 143 C I 30 B 63 A 2...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן