פירוט הקבועה

— A אפיק אבי הגיבור > ר ' שמעון החוזה את העתיד כמראות רמעי ין נרבע למראשרת קברו / רשב " א מחבר ספר תורת הבית / רבי שמעון קיירא ) — B הגיבור בחטף ומוטבל לנצרות ( על ידי המשרתת הגויה / על ידי הכומר ) — C הורי הנחטף מחפשים אחריו ומתפללים להימצאו — D הגיבור נעשה אפיפיור ושמו נודע בכל הארץ — E הגיבור מתחקה אחר מוצאו — F לגיבור נודע מוצאו היהודי והוא מבקש להיפגש עם אביו — 0 הגיבור מזמן את אביר אליו > על ידי גזרה על יהודי מגנצא / באמצעות הזמנה ) — H אביר של הגיבור בא לרומא ומתקבל אצל האפיפיור ( ר ' שמעון ממגנצא / רשב " א מברצלונה ) — 1 סימון הגיבור כבני של הצדיק ( באמצעות םימבים על גופר / על ירי הצטיינותו במשחק השח ) ג — הגיבור מתוודע אל אביו באמצעות הסימנים ומבקש לחזור לחיק היהדות — K ביטול הגזרה — L הגיבור מכריז כי אין אמת בנצררת ( על ידי כתיבת ספר / בהכרזה מראש המגדל / בקהל עם בשוק ) — \ 1 הגיבור שב בסתר ליהדות / מקדש שם שמים — N תיעוד המעשה ( בפירט של ר שמעון / בכינוי הידרע '' האפיפיור השוטה '' / בכד האפר ) — 0 אפילוג / סיומת מורלית  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן