קבועת התימה

קכועת התימה פורשת לפנינו את כל מהלכיה האפשריים ( המרטיפמות ) של התימה . ברשימת מרטיפמרת זר , המתייחסת לתימה בכללה ולא לגרסה מסוימת , כלולות כל המוטיפמות שבכל גרסאות התימה . בגרםה בודדת מופיעות על פי רוב רק מקצת המרטיפמרת , ראף בסדרן ייתכן שינוי . ו גרסה אנגלית ראשיכה של התימה הופיעה כבר בשנת 1877 בלונדון ( גרסה * , ( 15 אולם כתופעה ספרותית לעצמה מוצאים אנר גרסאות באנגלית רק עם מעברם של מרכזי היהרדיס שבאירופה לארצות הכריח .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן