הערות לגרסאות הסיפור

מרשימת הגרסארת עולה כי מוצאה רעיקר תפוצתה של התימה עד לסרף המאה התשע עשרה היו באשכנז . למעט שלרש גרסאות מסוף המאה השש עשרה ותחילת המאה השמרנה עשרה , שמקורן באיטליה (* . ( 8 * , 6 * , 5 רק כמאה העשרים נדדה התימה גם לארץ ישראל ולארצות הברית . עד לסרף המאה התשע עשרה מופיעות גרסאות התימה בעברית , ביידיש ובגרמנית . כארצות הברית מופיעות גרסאות של התימה גם כאנגלית . ' נראה אפוא שלפנינו תימה " אשכנזית " . עיקר תפוצתה באשכנז ( אר בריכוזי היהודים בארצות הברית רבארץ ישראל שהחליפו את המרכזים באשכנז ) , היא מסופרת בשפרת השגרתית בפיהם של יהודי אשכנז — עברית . יידיש וגרמנית ( רכן כאנגלית המתחילה להופיע רק עם הגירת היהודים מאשכנז לארצות הברית ) והיא , אכן , עוסקת כעניינים המוכרים דווקא ליהדות א שכבן — העימות כין היהדרת לנצרות . יוצאת מן הכלל בכל אלה היא גרסה * , 12 שהופיעה באיטליה כערבית יהרדית , ובה מירחס המעשה לאישיות המוכרת ליהודי המזרח — רבי שמעון קיירא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן