פרישת התימה לגרסאותיה

ארבעים ושמונה גרסאות סיפור אותרו כמשויכות לתימת האפיפיור היהודי , מהצבת הגרסאות כזו אחר זו על פי סדר הופעתן מתקבלת הרשימה הזאת : . 1 * כתב יד לונדון , דוד סופר 5 ( אשכנז , שנת ס " א — 1301 ) דף 1 ו 9 כ , צוטט בהערה אצל : שלמה זלמן חיים הלברשטם , " מעשה של רבי שמעון הגדול " , ישרון , ר ( , ( 1871 עמ ' , 121 הע ' 11 וכן בתוך : יוסף יצחק קאבאק ( עורך ) , גנזי נסתרות , במברג , 1872 עמ ' ו , הע ' . 1 * ב , כתב יד פרמה , 3507 ( אשכבז , , < 13 & 6 דפים 132 א - 133 א . הופיע בדפוס אצל ; זלמן שטרן כוכב טוב , מחזור ליל כל כדרי , וינה , 1859 מבוא , עמי , X - XII * . 3 כתב יד קמבריג - Add . 858 ( אשכנז , המאה החמש עשרה ) . דף , 47 - 46 "מעשה כרי שמעון הנדול ' / יצא לאור אצל : שלמה זלמן חיים הלכרשטם , " מעשה של רבי שמעון הגדול " , ישרון , ו ( , ( 1871 עמי ; 124 - 121 וכן בתוך : יוסף יצחק קאבאק ( עורך ) , גנזי נסתרות , במברג , 1872 עמי . 5 - 1 . 4 * כתב יד אוקספורד בררליאבה ppO . 675 [ נריבאראר 1210 ] ( אשכנז . תחילת המאה השש עשרה ) , דף 47 ב . * . 5 כתב יד מוסקכה גינצכררג 652 ( איטליה , אמצע המאה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן