פרק ראשון האפיפיור היהודי — מיפוי תימטולוגי

מושא המחקר התימטולתי הוא , כאמור , הסדרה ההומוגנית — קורפוס גרסאות המתייחסות לבסיס סיפורי אחד , חד תרבותי , וסדורות ברצף כרונולוגי אחד . הדיון בכל גרסה וגרסה יכיל להיעשות רק מתוך ראיית הסדרה כולה — כל גרסאות התימה לפי סדר הופעתן , והקביעה , המתייחסת לתימה בכללה ולא לגרסה זו או אחרת — שכן העיצוב הספרותי של הגרסה הבודדת נגזר לא רק מן התקופה ומן התרבות שבהן נוצרה , אלא בעיקר מהדיאלוג שהיא מקיימת עם שאר גרסאות התימה . לפיכך , קודם העיסוק הסלקטיבי בגרסאות עצמן , תוצג פרישת התימה לגרסאותיה רכן קבועה התימה וטבלת הגרסאות שלה ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן