מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

סיפור האפיפיור היהודי הוא סיפורו של אלחנן בן רני שמעון ממגנצא היא מיינץ , שנחטף בילדותו מבית אביו , גדל כנוצרי והיה לאפיפיור , וסופו של דבר שנפגש שנית עם אביו , שב ליהדותו וקידש שם שמים . הסיפור הינו מן המרכזיים בקבוצת סיפורים העוסקים בדמויות מופת מקהילות אשכנז העתיקות , המכונה בפי חוקרים " מחזור סיפורי קהילות הריין והתרבה כימי הביניים ' / ' ייחודו מצד נושאו ומצד עיצובו הספרותי הוא בהיותו נוגע כשתי נקודות הן בחיכוך שבק התרבות היהודית לנוצרית והן בתוכן ובהשפעה הספרותית , סיפור זה בם מצד תוכנו וגם מצד השימוש בחומרים היהודיים והלא יהודיים מייצג תופעה ספרותית מיוחדת של יצירה שהתפתחה בקרב יהדות אשכנז , והופעוהיה המקבילות הן למשל " מעשה רבי אמנון ממגנצא " והסיפור " ארונו של רב עמרם " . בסיפורים אלה , ובמיוחד בסיפור שלפנינו , העימות בין העולם היהודי לעולם הנוצרי מגולם לא רק בתוכן המסופר אלא באופן מורכב יותר בעיצובו הספרותי , שהגיע לכלל צורה מיוחדת באמצעות סיגול של חומרי פול ק לור אירופיים ומסורות סיפוריות של הלגכדה הנוצרית . צורת הנטילה של חומרים אלה ודרך הביות ( א 1 יק 1 טיפיזצ ; ה ) מייטליס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן