בפתח הספר

הסיפור " האפיפיור היהודי " — הלא הוא אלחנן בן רבי שמעון ממגבצא ( מיינץ ) . שנחטף כילדותו מבית אביר , גדל כנוצרי והיה לאפיפיור , וסופר שנפגש שנית עם אביר , שב ליהדרתר וקידש שם שמים — מוכר לי מימי ילדותי כסיפור שסופר מרי שנה בשנה לקראת הימים הנוראים . בנעוריי התוודעתי אל הסיפור " רבי אלחנן הקדוש" מאת הרב מאיר להמן שעיבר אותו לעלילה רחבת יריעה . לא שיערתי אז שסיפור זה . ששורשיו נטועים עמוק בתרבות יהודי אשכנז , אינו בן גרסה אחת בלבד , כי אם נפוץ הוא בגרסאות רבות , מהן שונות מאוד זר מזו ומהן שהגיעו אף למרחב התרבות של יהודי ספרד וצפון אפריקה . לא בכדי זכה הסיפור לתפוצה כה רחבה ; משוקעות כו בעיות שהעסיקו את החברה היהודית באשכנז בימי הביניים : קידוש השם , תשובה , המרת דת והיחס למומרים , פולמוס יהרדי נרצרי ועוד . הסיפור הצית בם את דמיונם של יוצרים כני התקופה החדשה שהעניקו לו לבוש מודרני : רומן . הצגה , תסכית ברדיו וכדומה . ועדיין הוא מסופר ומוסיף להופיע מחדש בעיבודים שובים גם בזמננו , על פי רוב בסמוך לראש השנה , בספר זה ביקשתי להתחקות אחר שורשיה של אגדת האפיפיור היהודי . גלגוליה והתפתחותה מן הט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן