האפיפיור היהודי לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז

וסף במבוגר : - י * ל \ " . ד ר יוסף במבוגר מל הסמינר ללימודי יהדות כאוניברסזטר על - שם יוהאן גוטככרג במייכץ שבגרמניה . הו * חוקר של ספרות יידיש היען : ה ושותף לצורת החוקרים של האנציקלופדיה של ה :: יפור היהודי ( האנציקלופדיה התימטולוגית ) באוניברסיטת בר-אילן האפיפיור היהודי לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז יוסף במברגר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן