ביבליוגרפיה וקיצורים ביבליוגרפיים

איןר איזר ררלפגכג . מעשה הקריאה : תארריה של תגובה אסתטית , ירושלים : מאגכס , תשס " ו . אחד העם אחד העם , כל כתבי אחר העם , תל אביב וירושלים ; דביר רדרצאת עברית , תשכ " ה . אקר . Eco , Umbcrto , TheAestheticsnf Thomas Aquinas , Cambridge Mas 1 ! :. Harvard University Press , 1988 . א קורנס Aquinas , Thomas . " On Being and Essence " , in : Ralph MCinerny ( ed ) , Thomas Aquinas : Selected Wn ' rwfis ^ London : Penguin Books . 199 ft . אקוועס גיויס אקרריכס . תומס , ' יסומה תיאולוגיאה " , בתוך : גייימס גיויס , דיוקן האמן כאיש צעיר ( הרגם אברהם יבין ) , תל אכיב : עם עובה ול 9 נ . אריסטו אריסטו , פואטיקה , מיוונית : שרה הלפרץ . תל אביכ : הקיבוץ המאוחד , תשל " ז . באנד ; Band , Arnold J ,. giaNostal andNightmar e Berkeley ^ Univtraily of Californiii Preis , I 9 G & . בהנקה Bostmquel . Bernard . A Hhtoryof Aesthetic . Cleveland and New York : Meridian . 1957 . ביאליק ביאליק . חיים נחמן . שירים , תל אביב : דביה תשכ " י . ביאליק קורצווייל , ברוך . כיאליק וטשרניחוכסקי , מחקרים בשירתם , ירושלים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן