סיכום

נררך קורצווייל מצטייר כדמות מפתיעה , מתכת סתירות , בעלת אינטואיציות הרות ואמיצות , המבקשת להניע פרויקט תרבותי גדול ממדים , אדגר אלן פו , כסיפורו " המכתב הגנוב ' / שם בפיו של אחד מגיבוריו אח ההבנה החריפה כי לאינטלקט בעל היקף יוצא דופן נדרשת עצמה גדולה להניעו , ופעולתו הראשונית של אינטלקט זה מלווה בקשיים לא מועטים אך המשכה מרובה עצמה \ לסיכום חיבורנו נציג מעין " אגרון מונחים לגיבור תרבות " , שבאמצעותו תשורטט דמותו של קורצווייל כגיבור התרבות הישראלית , בברוק מה היו הישגיו של הכוח האינטלקטואלי התרבותי הזה שהוא קורצרוייל והיכן כשל . וכן ישורטטו קווי המתאר הכלליים של הנחיות למי שמבקש להפוך את עצמו לגיבור תרבות כן ימינו . האגרון ב . > יבוא א . בהירה של אקלים הדעות — על גיבור התרבות לבחור באקלים דעות תרבותי מסוים שישמש מצע לפרוגרמה התרבותית שהוא מבקש להנחיל לקונסנזוס התרבותי המצוי בארץ . מאקלים דעות זה יעזרו גם הסרקטיקות הפרשניות , האסתטיות , האירארלרגיות , ובסיכום התרבותיות שבאמצעותן יתווה המבקר כיוון או אופק רצוי שיוטה אליו הקונסנזוס התרבותי המקומי . אקלים הדעות עשוי להיבחר בשל כמה סיכות , א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן