ג. עגנון, קורצווייל ושלמותה של הפת

מכתביו של הד " ר יקותיאל נאמן ניתנים למספר , שהוא גם גיבור סיפורנו , כדי שיביאם אל בית הדואר וישלחם " באחריות / הדובר חי בגפו כי ילדיו ואשתו יצאו לחוצה לארץ , ראינו מצליח , כמדומה . למלא משימה פשוטה זו . שלושה טעמים ניתנים לכישלונו . שלושה עיכובים : . 1 יצרו : הרעב רגרסלר ; . 2 כוח המדמה ; , 3 הבקשה לאכול פת שלמה . שלושה עיכובים אלו מקבילים לשלרשה מרכיבי הנפש ; הרצון והתשוקה , הדמיון והתבונה . קורצרוייל ער לאפיון פסיכולוגי זה של הסיפור ופותח בשל כך בניתוח מקרים של הקשר כין החוויה הדתית הקמאית בעולמו של עגנון ובין חוויית ילדותו בכוציץ / ואולם לב פרשנותו לסיפור מרשתת על פעכרחר את המרכיבים האביגמםיים של העלילה : יקרתיאל נאמן הלא הוא משה רבנו . האדון ( .... ) הנו הקב " ה , ספרו הוא התורה ומכתביו של נאמן הלא הם המצווה והקוד המוסרי המחייב כל אדם מישראל . למרות פענוח מזהיר זה , שקשר את שמם של שמואל יוסף וברוך בנדיקט זה בזה , דרמה כי הוא משאיר את הסיפור מכוסה עוד יותר מפניו של הקורא משהיה לפני m כמה שאלות אינן זוכות כאן למענה : . 1 משמערת הפת השלמה ; , 2 מררע לא מגיע המכתב ליערר : מה סיבת העיכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן