ב. האנטרופיה של חוש הביקורת

למעין " סוף דבר הכל בשמע את האלהים ירא ואת מצרתיר שמור כי זה כל האדם ' / יורע עגנרן שהשתיקה יאה לנו ורחוק הרא מהשחקנים המודרניים המתלבשים באיצטלה של נביאים כדי לפטם אותנו במילים נבוכות ( קורצוויי ל , עגנון , עמי . ( 151 קורצווייל סירב להיגאל בידי עגנון ויתרה מזאת . הוא ביקש למשוך את עגנון ויצירתו אל קוטב העיצבון שהוא מצוי בה הגורם לזאת הוא מנגנון האנטרופיה של חוש הביקורת . כמו שאמרנו בדיוננו על האסתטיקה של קורצווייל , לדעת תומס אקוריבס ישנו הבדל בין היפה לטוב שהוא מעבר לעובדת הייתם משויכים לשני תחומים נפרדים , והוא שהטוב , השייך למושג התשוקה , הוא מושג קינטי — " כי התשוקה היא מן תנועה כלפי משהו " . ואילו היפה , הקשור לידיעה — שהיא קבועה ובלתי משתנית . הוא אפוא מושג סטטי . קורצרוייל ערשה שימוש : ם הוא כמושג הסטזיס , העימדון . ובמושג התנועה . הקינזיס אר הזרימה . בשיטתו של קורצווייל מנוסח הבדל זה כך : המהויות מוסתרות נזרם בלתי פוסק והצורה , העוצרת את שטף המהויות , מביאה לידי הנכחת המהות , גילויה ( " אקדמות מלץ " , ערכי היהדות , עמי . ( xx - v אקווינס קובע כי בעת העיסוק בשאלת היופי הרצון מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן