מימיו לשמאל: ש"י עגגון, בר>ך קורצווייל, רות דנינו (בתו של ב' קורצווייל), אורי צבי גרינברג (במסיבה לעגני! לי>ל קבלת פרס נובל לספרות 1967}