ברוך קורצווייל והמזכיר האקדמי של אוניברסיטת בר־אילן אברהם פומרנץ (שנות החמישים)