ברוך קורצווייל בדירתו בקמפוס אוניברסיטת בי ־אילן (שנות השישים)