א. קורצווייל ועגנון — על מסורת ומודרנה: זרע פורענות בקרקע ההווה

לכבוד צאת ארבעת כרכי כתביו הראשונים של עגבון הוציא סדן קובץ של ארבע מסות רכר הרא עומד על עיקרון מרכזי כיצירתו : ההיתממרת . סדן קרבע כי ההיתממות משמשת להסוראת המסורת כתרך ההקשר המודרני שהיא נתונה בר ביצירתו של עגנרן . להיתממרת שבי פנים , לאפשר הכגסת סרס טרריאני מזמן " הררדארת האמרנתית הקמאית " כדי שיפעל את פעולתר על היצירה כת ימינו ועל הקרואים כני ימינו וכדי לשמר את המסורת הנתרנה בסד חרש שמנוגד לה ובא למעשה להחליפה : היכרלת הזאת לתקוע עצמו למעגל הסגור של עולם העכר , הכררנה שלא לראות מהותו רהליכותיר של העולם הזה אלא ככלי הסתכלותו של איתר הערלם עצמו , יכולת שלא נקנתה אלא מחרך מאמצים המכוונים יפה לשם הסחת הראייה של הדור הקיים , המבקר — היא שסייעה כידי המחבר להעלות כדי שלימות את אחר מעיקרי הקוים שביצירתו . את מידת התמימות ... 1 ] הזהירות הזאת של המחבר שלא לקצוב לדמות זר רעולמה ( ר יודיל חסיד — מ " ג ) אלא פינה דלה לגילוי אפיזרדאל ' בלבד . מובנת היא מאוד , שאילר הרחיב את המדור שלה , ודאי שהיה יוצא חובתו כלפי הסתכלות היסטורית , אך היה אנוס להעמיד עולם כבגד ערלם . כשהאחד משמש אספקלריה של בקורת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן