ה. קורצווייל — בין קאנט לברויאר

קורצווייל פוגש ברב יצחק ברויאר בהיותו " הבחור " של ראש הישיכה — שהיה גם אביו של ברויאר — הרנ שלמה ברויאר , חתנו של הרב שמשון רפאל הירש , בין השניים . כפי שמציין דיימונד , נולדים יחסי הערכה וידידות עמוקים , וברויאר הופך לאחד המשפיעים המרכזיים על תפיסת היהדות של קורצווייל ( דיימונד , עמי . ( 12 סעיף לה בפרק העוסק בתפיסת היהדות של קררצרוייל מעניק הזדמנות להשלים פער 30 ראינו תהליך דומה — בדיוננו בפרק העוסק באסתטיקה של קורצווייל — כשימוש בטענות משכנעות , מושגי הנרגע למקרר המושגים " הטררנרמי " ו " תאובומי ' / המשותפים לקורצווייל , טיליך וברויאר , ומצוי בפילוסופיית המוסר של קאנט . קורצורייל . שהיה נתון כין הגות היהדות של מורו וחברו כרויאר ובין תפיסתו התאונומית של מורו מאוניברסיטת פרנקפורט טיליך , היה נתון בין שבי יישומים מנוגדים לתורתו של קאנט . יצחק ברויאר בלחם בתהליך הכבסתו של האל לתחומי ההיסטוריה , מה שכיניבו דה טרבסצנתטליזציה של הדת , שראשיתה בימי ההשכלה ואחריתה בשבי סוגי הציונות , המדינית והרוחנית . זו של הרצל וזר של אחד העם . ברויאר ירצא כנגד האינדיבידואליזם המשכילי , האוטונומיה של הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן