ד. קורצווייל והכנענים

^ חת הקביעות התרברתיות המפתיעות של קורצרוייל , המשקפת את הפריןמה התאונומיח של כעליה . היא הגורסת כי תנועת " העברים הצעירים " . זר המוכרת יותר כתנועה הכנענית , אינה אלא המשך של תופעה גלותית ידועה . טענתו של סעיף זה 26 המקור המשוער לנוסח זה : דברים כג . יט ! " לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ידוד אלהיך לכל נדר : כי תועבת ידור אלהיך גם שניהם " . וכן בישעיהו מה , יב יג : " » נכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי ; אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי אנכי העירתהר בצדק וכל דרכיו אישר ; הוא יבבה עירי וגלותי ישלח — לא במחיר ולא בשחד , אמר ירוד צבאות / רכן בשמואל בי כה כד כה : '' ויאמר המלך אל f njm לא כי קנו אקנה מאיתך במחיר , ולא אעלה ליתד אלהי , עלות חנם ; וילןן דוד את הגרן ואח הבקר , בכסף שקלים רומשים . ויבן שם דוד מדכח לידיד . ויעל עלות ושלמים i ויעתר ידרר לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל " . בחיבורנו תהא כי קורצורייל רואה כתנועה הכנענית תופעה בורגנית , שהיא למעשה העתקה או המשך ישיר של תופעה חברתית רתית כמו זו שהתחוללה בצרפת במאה השמונה עשרה , י ייברא של תופעה פוסט קתולית לתוך החברה וחתרנות היהודית של היישו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן