ג. קורצווייל ואחד העם — פוטש למשיח השקר של הבינוניות

" לא זה הדרך ' היא כותרתו של המאמר הראשון בספרו המרכזי של אחד העם , על פרשת דרכים . נוסח הכותרת כבר מרמז על המהלך המצוי בקרבה ו " טענה משכנעת - / והיא שמוכנה האמתי של הציונות אינו כפי שראוהו לנגד עיניהם חובבי ציק . מובנה הנכון הוא הקמת מרכז רוחני בארץ ישראל ולא מרכז מדיני , שישמש מסד רוחני להכשרת לבבות היהודים בגולה לבוא ולהקים בית לאומי . לאמור , הציונות הרוחנית של אחד העם היא תחנת ביניים חיונית לפני הגשמה מדינית ; הכשרת לבבות תרבותית כמצע הכרחי להקמתו מחדש של לארם יהודי , בריא מתחלואי הגולה , על אדמת א ^ הקודש . למעשה עומדת שיטתו בתווך שכין השמרנות הדתית , המסרבת לעלות בחומה ולרחוק את קץ הגאולה , ובין הציונות המדינית , המבקשת ליהודים תחייה גשמית על אדמה משלהם יו י האמנם צדקו אלה מאחינו האומרים , כי כבר חדלבו מהיות גוי ואין אנו מקושרים עוד זה לזה אלא בחבלי הדת בלבד ? אך הן האומרים כן אינם יכולים אלא להעיד על עצמם , כי אמנם אין עוד להם ולבו זולתי שתוף הדת ושנאת שונאינו ; בעוד אשר אנחנו , המרגישים בלבבו את לאומיותנו העברית , בשחק בצדק לכל הבא להכחיש , באמצעות ראיות חיצוניות , את המורגש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן