ב. מצווה הבאה בעברה — הפולמוס עם גרשם שלום בעניין שבתי צבי

שאול תחתיות ; הוי אינטלקטואל נענה ' אם לא תדע לך כל אלה , אל "בית מלאכתו של החוקר פנימה " םורנ הישן והנושא שם תמצא את "האמת ההיסטורית ואת המציאות כפי שהיתה " ואם לא לקח ממך אל כל רוח קדשו והנך מוסיף לדבר על חוקי ההיסטוריה [ ... ] אזי תעיין בספר " מסורת ומשבר" ( ערכי היהדות , עמ ' . ( 147 קורצווייל מבחין כי כ " ץ נופל בבור השחת שביקש לחפור לרגלי אותה " מערכת דעות ומנהגים מזיקה ואף משפילה " ( כ " ץ , לאומיות , עמי : 098 במקום להציב את היהדות המודרנית על מסד רציונלי ואובייקטיבי , כהצהררחיו . הריהו מציב את מדע היהדות על מסד סובייקטיבי , מקנה לו ערכים טרנסצנדנטיים ומתוך כך מרשה לעצמו לחזות כי עתידו של מדע היהדות . כמו עתידה של היהדות , סוג בשושנים . כל זאת עושה כ "ץ מתוך היתממות והיאחזות בקרנות מזבח המדע חסר הפניות . קררצורייל מזהה בי 'מדעי היהדות ויהדות בחברתנו ' של כ " ץ את האופק ההיסטוריוסופי שמכוון אליו כ "ץ במסורת ומשבר . כעיני קורצרוייל משמשות הבחנותיו של כ " ץ בדבר השימוש שעשו המשכילים במדע היהדות פריזמה תרבותית , שדרכה בוחן כ " ץ גם את החכרה היהודית המסורתית של שלהי ימי הביניים , בי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן