א. הגותו של טיליך כמפתח להבנת תפיסתו התאולוגית־התרבותית של קורצווייל

עמדתו התאולוגית התרברתית של פאול טיליו מסמנת את האפשרות השנייה כהבנת עמדתו של קורצווייל שעל פיה ייבחן כפררטסטנט . הבנה זר עומדת בניגוד לעמדה המציגה את קורצווייל כמי שמבקש לעמוד בפרץ ההיסטוריציזם המשכילי כנציגה של היהדות האורתודוקסית . לא תיתכן עמדה קוטבית מזו לאופן שבו מוצגת הביקורת של קורצווייל גם בימינו . ההכנה כי קררצורייל מקבל מתוך שכנוע פנימי את הגישה הדורשת פישור כין תארלרגיה ובין היסטוריה מקורה בתארלוג פאול טיליך , שהשפיע על הראייה התרבותית של קורצרוייל יותר מכל תאולוג ופילוסוף אחר . טיליך מוזכר בקורות החיים שכסוף עבודת הדוקטור של קררצרוייל כאחד ממוריו ( הדראמה האירופית , עמ . ( 114 גם לולא ציין עוברה זר היה אפשר לקבוע בנקל כי קורצווייל הכיר את טיליך כשלמד באוניברסיטת פרנקפורט משנת 1928 עד לשנת 1933 באותן שנים שטיליך שימש מרצה . בין , 1933 - 1929 השנה בה הנאצים תפסו את השלטון , הרבה טיליך לשאת הרצאות פומביות ואפשר לומר כי היה הדמות החשוכה ביותר מבחינה פילוסופית וחאולוגית באוניברסיטת פרנקפורט כשנים הללו . קורצווייל , ששילב בחייו כאותה העת את לימודיו בישיבת הרב ברויאר עם לימודי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן