פרק שלישי העידן הפרוטסטנטי — קורצווייל על תאולוגיה

ברוך קררצררייל אינר מעמיד תארלרגיה שיטתית משלו ולפיכך כל שאפשר לומר על תפיסתו התאולוגית נרבע להיותה שיטה מגיבה , לעומחית ומתנגדת ( ברוב המקרים ) . גבולות התארלוגיה של קורצירייל ואפשרויותיה ישורטטו באמצעות מיפוי — גלוי וסמוי — של התפיסות התאולוגיות המרכזיות שהוא בא כמגע עמן : התארלוגיה התאוברמית של טיליך , נציג הפררטסטנטיזם ההומניסטי שכין שתי מלחמות העולם ז גרשם שלום ויעקב כ " ץ . נציגי ההיסטוריציום היהודי ' ? אחד העם ומסתו "לא זה הדרך " ; יונתן רטרש וחבורת " העברים הצעירים ' / יורשי הבורגנות המרכז אירופית ; ולבסוף הגותו של יצחק ברויאר . חברו של קורצווייל מימי הלימודים כישיבת פרנקפורט . ' אנו נבקש אפרא לכדרק את תפיסתו של קורצווייל בדיקה דיאלקטית , כאותו המרבן שטיליך הרפס מושג זה : הבהרת התרכן האובייקטיבי של התאולוגיה של קררצררייל באמצעות ה " כך rXTT . CC שמעוררת שיחה עם הגותו התאולוגית . נבקש לערוך בדיקה פנומנולוגית של גבולות התאולוגיה של קורצווייל , שבאמצעותה תשורטט מפה אידאית תורעתית שאותה , כך ניווכח . אפשר למלא בתוכן שהוא לא אחת מניגד למה שמצהיר קורצווייל עצמו ולאופן שבו תופסים אות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן