ג. שופנהאואר — עצירת שטף הרצון

רבות הנקודות שבהן חלק קורצווייל על שופנהאראר , אך אלו לא מנער ממנו להזדהרת הזדהות עמוקה בירתר עם מי שכינה " אחד המחנכים הגדולים ביותר של האנושות ' / הזדהות זר חושפת רפלקסיות מרתקות של קררצרוייל בנרגע לעצמו ומגלות משהו על האופן שבר הוא היה רוצה שיזכררהו : 4 שם . וראך בציטוט הקודם שהבאנו מדבריך של אקווינסנ ' ! - " Pulchm sum quac visa ip Eicon " היופי הוא המהנה את העץ " . 5 כעניץ זה נרחיב יותר בסעיף שיעמוד על נקודות ההסכמה והמחלוקת שבין קורצווייל לשוסנהאךאר . מורה דרך גדול הוא לנר שרפנהאואר בעצכר כחייו הוא דמות היררכית של איש הרוח האמיתל : להיות כלתי תלוי כדעת הבריות , כלי שיקולים חומריים ורק לחיות למען האמת . " שכן קהל זה בעצם אין לו חרש כלל לגבי הנעלה ראין לר מושג קל שבקלים . כמה מעטים הם כני אדם , שיש לאל ירם ליצור באמת משהו כשירה , באמנות או בפילרסופיה . ן ... ] האספכרף של שוטים טועם בכל הדורות טעם רב בטרכ יכרע כאחד " ( " הגיונות " 164 לפי תרגומו של צ . וויסלבסקי ) . " אין אדם יכול ליצור גדרלרת אלא אם כן יהיה אב תנאי זה בידר , והוא : שכני דורו על דעותיהם , השקפותיהם רעל הגנאי רהשב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן