ב. אקווינס — מהות וצורה, טוב ויפה

דיון אסתטי המושתת על הפילוסופיה והאסתטיקה של אריסטו מופיע כימי הביניים כחלק מהגותו של תומס אקרוינס . במרכזה של הגות זו עומד החיבור התאולוגי ' Summa iaTiwolog לענייננו נוגעים שלושה מהלכים מרכזיים המצויים בשיטתו הפילוסופית התארלוגית של אקרוינס ; ( 1 בחינת המושגים מהות וצורה ובדיקת היחסים ביניהםי , ( 2 ) ההשתקעות באובייקט \ ( 3 ) הקישור שבין אסתטיקה לתאולוגיה . טיעונו של אקוויבם מיוסד כפי שנראה עלשתי דיוטות הבנויות זו על זו : ( 1 ) הקשר כין מהות לצורה ; ( 2 ) הצורה כמשמשת מכנה משותף במציאות של הטוב ( הערך . הכלל הנורמטיבי ) והיפה . בלב ההיקש האסתטי של קורצווייל נטועות שתי שכבות דומות . - ( א ) הקשר שכין מהות לצורה ; ( ב ) המשותף כין המהות והצורה וכין הערך . שיטתו של אקווינס משמשת מקרר ומראה לרעיונותיו האסתטיים של קורצרוייל מכרח הקישור שבין אסתטיקה לתאולוגיה . שניהם מכפיפים את אמת המידה של הטעם בפני שיקולים הלקוחים מתחומים אהרים : האולרגיה , איד י אולוגיה וחינוך . בהתבססו על המטפיסיקה של אריסטו מציע אקוויבס הסבר לקשר שכין המונח " מהות " למונח " צורה " : היות שאותו הדבר שבעטיו דבר מה מתהוו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן