א. המעגל ההרמנויטי — מכורח מגונה למרכיב מרכזי בשאלת הקיים: סקירת תולדות הפנומנולוגיה (וההרמנויטיקה) מאסט ועד גדמר

הבנת נקודת המוצא הפרשנית של קורציוייל מושתתת על ההיסטוריה של שינוי ייעורו של המעגל ההרמנריטי . בחינה של השאלות שמעודד הפרדוקס הפרשני המפורסם וכיצד התמודדו עמו ההוגים למיניהם ובהם קררצוריל תאפשר לנו לשרטט אחר כך את נקרדת המוצא ההרמנויטית שמייחדת את קורצרוייל . סקירה זו היא מעין ביוגרפיה ש > הפרדוקס הזה , שתתבסס על משנותיהם של אסט , שליירמכר , דילתיי , היידגר ( Heidegger ) רגדמר . בחיקה זו תורה כי פרדוקס המעגל הפרשני נולד בשל הכרח אולם עם חלוף הזמן השתנתה הראייה שלו ככורח , והוא נתפס כמרכיב חיוני בהכנת הקיום האנושי . בדיקת התייחסותם של ההוגים למיניהם למעגל ההרמנויטי היא כעלת פנים כפולים : ( א ) חרםר שביערת הרצון הגובר לאטר מפערלת " הדילוג האמוני " leap 00 niDun , ( faith מתפיסתו של המעגל כבעיה קשה בתהליך הפרשנות ; ( ב ) ייסוד המנגנונים להתגברות על בעיה זר . מוקד העיסוק של בדקת נקודת המוצא הפרשנית הוא פנומנרלוגי אקד סטנציאליסטי ולא הרמנריטי גרידא , תכליתו אינה רק להבין את הפערלה הפרשנית , אלא גם להבץ כיצד מואר האדם באמצעיתה , כיצד הולכת ומתבהרת דמותו של הסובייקט המבקר — דמותו של קורצווייל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן