מבוא

במבוא ישורטטו קורי המתאר של מפעלו הביקורתי של קררצווייל . אץ בסכמה המוצעת בזה משום רדוקציה של תורתו הכיקורתית התרברתית של קורצווייל לכלל דובמה אחרונת ומצומצמת . ייתכן שדווקא ההפך הוא הנכון - התאוריה הביקורתית של קררצווייל , על הפרקטיקות הנגזרות ממנה וכן תהליכי ההנהלה שלהן לקונסנזוס האסתטי ^ , r 7 כלומר תהליכי המשטרר של אקלים דעות מסרים שקורצווייל רצה כר , נבדקים בחיבור 7 ה כמקרה כוחן . נבקש לבחון כיצד התקבלה תפיסתו של קורצווייל ובאיזו מידה הצליח להתייצב כפרשן של תרברתנר החדשה . ננסה לתאר את הכלים והאמצעים שהשתמש בהם , ונדון בסוגיה אם יכול מנקר תרבות כדוגמתו להתייצב על במת התרבות של ימינו ולעשות שימוש באותם אמצעים רתאורירת , חיבור זה מבקש להידרש אל קורצווייל כאל טקסט . יצירתו הביקורתית של קורצרוייל היא העומדת למבחן כחיבור וה , והבחינה הנעשית היא לעולם כחינה הנתונה בתחומי השפה , הלשון , האידארלרגיה והתרבות , נבקש לצייר את קרוי המתאר של קורצווייל , גיבור התרבות בישראל יפרשנה . באמצעות השיח התרבותי המיוחד שיצר סובייקט מבקר זה , כפי שהוא נגלה לנו באמצעות כתביו , הגותו והכלים שהשתמש בהם להטי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן