יט. הדיג בכנרת בימינו

משרד הדיג האזורי כטבריה הוא המנהל כיום את משק הדיג של הכנרת . חמשת עלבדי המשרד עוסקים בפיקוח , רישוי , סטטיסטיקה וסיוע לאכלוס . כל הרוגה לעבוד בדיג די לו ברשיון אישי תמורת אגרה שגתית . לא כן הדבר לבבי סירות , מאחר שהימה מלאה כלי דיג מעבר לקיבולה , שוב אץ נותנים רשיונות לסירות ולספינות . בכל השאלות השנויות במחלוקת כין גרפי הדיג לבין הדייגים בכל השיטות למיניהן , ממפלת רעדה ציבורית הממונה על ידי שר החקלאות , מספר דייגי הכברת כיום הרא כ 00 ב . רובם תושבי טבריה ומיעוטם , , 25 חברי עיךגב וגיכוסר , גם במושבות מגדל וכנרת מצויים דייגים אחדים . מספר כלי השיס הרשומים המשמשים לדיג הר » כ - 100 נוסף על אלה מצויות בים כמה עשרות סירות זעירות , שטוחות קרקעית ( סחפות ) , שהן סירות עזר לבעלי הסירות המורשים . לפי שיטות העבודה מתחלקים דייגי הכברת לשתי חטיבות ; דייגי ספינות ודייגי סירות . דייני חסקינות בשם ספינה ייקרא כיום כל כלי שיט ממובע שאורכו מ 21 מ ' ומעלה והוא מכוסה לכל ארכו בסיפוק בככרת 6 ספינות דיג : 3 לדייגי טבריה ו ' 3 לקיבוצים עיןי ' גב וגינוסר . כל ספינה משמשת כיחידת עכרדה של רשת הקפה שארכה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב