יח. פרשיות כיבוש הדיג העברי בכנרת

בתולדות כיבוש הדיג העברי בכנרת היו שני שלבים עיקריים שכל אחד מהם נפשך ב 10 שבים . השלב הראשון היה בשנות העשרים . כאשר קבוצות וחבורות קסנות מכבי העליה השלישית והרביעית ניסו לה ^ חו בכברת וחלמו על הקמת כפרי דייגים יהודיים לחופיה , חלוצי הדיב הקריבו למען מטרתם ממיטב שנותיהם . ולהט נעוריהם , אר חלומותיהם התנפצו אל חומת המציאות הקשה , לא זו בלבד שהיה עליהם להתנסות בחבלי קלימה של מלאכה קשה ובלתי רגילה כים כלתי מוכה אלא שנאלצו גם לעמוד במלחמה עם שליטי הכנרת התקיפים , ערבים ויהודים כאחד , שלא מאסו בשום דיר כדי למנוע את כניסתם לים ולדיג . הקבוצות הין תלשות מדי ובלתי מוכנות למשימה הכבדה , ובעיקר תסר להם עורף כלכלי וחברתי שיתמוך במאבק הממושך » ר יש לציין כי קבוצות הדיג הראשונות של שנות ה 20 לא היו בודדות לגמרי במאבקו . ההנהלה הציונית טיפלה בעניבי הדיג באמצעות המחלקה למסחר ולתעשיה שבראשה עמד נחום תשבי . ההנהלה הציונית סייעה לדייגים במיםוך רכישת ציוד ראשוני של רשתות וסירות וניהלה את מלחמתם הציבורית כתוד הישוב וכלפי שלםוגות המנדט כאחד . אר חסרה לה להנהלה הציונית תכנית כלכלית ברורה לגבי עתידו וביס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב